Billeder og betydning

Hvad betyder billedet? Det spørgsmål melder sig ofte i mødet med kunsten. Er det kunstneren, som bestemmer det, eller er det os, der skaber betydninger, mens vi oplever kunsten? Og er betydningen historisk betinget eller ændrer den sig over tid? Svarene afhænger af hvordan, hvornår og hvorfor, vi ser på kunsten.

BILLEDER OG BETYDNING stiller i fire undertemaer skarpt på kunstoplevelsen og måden, hvorpå betydninger bliver dannet.

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


 1. Kunstens sprog
  Billeder får betydning via sproget. Vi må oversætte og omformulere vores visuelle oplevelser til sprog eller skrift for at kunne dele dem med andre. Undertemaet kigger på kunsten som et ’sprog’ og fokuserer på, hvordan vi kan skabe betydning af det, vi oplever og tænker i mødet med billedkunsten. 

 2. Fire vinkler på ét værk
  Ét enkelt værk bliver undersøgt fra fire forskellige vinkler. Formålet er at vise, at der ikke findes én sandhed eller én betydning i værket. Et kunstværk kan have flere betydninger, og betydningen skifter alt efter hvilken vinkel, vi vælger.

 3. Billede på billede
  Kunsten er blot en lille del af en større visuel kultur, som også omfatter for eksempel spillefilm, reklamer, landkort og computerspil. Vi ser på, hvordan kunsten bliver påvirket af populærkulturen, men også hvordan populærkulturen kigger kunsten over skulderen.

 4. Kunsten og tiden 
  Vi zoomer helt ud og ser på, hvordan kunsten indgår i en større historisk sammenhæng. Fortiden er et stort reservoir af billeder og betydninger, som vi kan bruge af, når vi møder kunsten. Et kunstværk af ældre dato kan have haft én betydning i sin samtid i, men når vi ser på det i dag, vil der dukke andre betydninger op.