Krop, køn og identitet

Temaet KROP, KØN OG IDENTITET fokuserer på kunstens og kroppens indbyrdes relationer. Materialet giver en forståelse af kroppens, kønnets og identitetens rolle og betydning i både den moderne kunst og den aktuelle samtidskunst. Temaet inddrager værker, der dækker en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, blandt andet maleri, fotografi, skulptur, videokunst og installationskunst.    

Temaet KROP, KØN OG IDENTITET består af fire undertemaer, der hver især tager afsæt i et udvalg af værker med tilhørende værkbeskrivelser, analyser, arbejdsspørgsmål til elever samt supplerende visuelt materiale.

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


 1. Kroppen i kunsten
  Undertemaet giver et kunsthistorisk overblik over måden, hvorpå den moderne kunst arbejder med kroppen som motiv. Hvordan spejles og afspejles den moderne tilværelses vilkår og forudsætninger i den moderne kunst?

 2. Den foranderlige krop
  Kunsten kan via en undersøgende og nysgerrig tilgang problematisere konventionelle forståelser af køn, race, relationer og seksualitet. Vi griber fat om identitetsdannelse og identitetsproblematikker i den moderne kunst og især i samtidskunsten.

 3. Fra selvportrætter til selfies
  Vi sætter fokus på kunstens forskellige strategier for selvfremstilling og selviscenesættelse. Ligesom en selfie vil et kunstnerisk selvportræt aldrig være et neutralt spejlbillede. Der ligger altid en latent mulighed for at konstruere og iscenesætte sig selv. Undertemaet viser forskelle og ligheder mellem kunstens og hverdagskulturens selvfremstillinger. 

 4. Min sansende krop
  Sanserne tillader os at have hver vores individuelle kunstoplevelse. Vi bruger alle sammen vores sanseapparat hele tiden, men på et kunstmuseum kommer selve sansningen og oplevelsen i fokus. Museet bliver et slags sanselaboratorium. Undertemaet viser, hvilken rolle sansningen kan spille i den moderne kunst og samtidskunsten.