Arkitekturen omkring os 

Temaet ARKITEKTUREN OMKRING OS undersøger, hvilken rolle arkitekturen spiller for, hvordan vi kan udfolde os, føle os trygge, møde andre mennesker, naturen, os selv. Arkitektur er de byer og bygninger, vi bor eller opholder os i. Det er parker, pladser og haver. De fysiske omgivelser påvirker og optager os. 


Målet med temaet ARKITEKTUREN OMKRING OS er at skabe større kendskab og forståelse for vores fysiske omgivelser, og hvordan og hvorfor de ser ud, som de gør. Og mindst ligeså vigtigt at give os et fælles sprog for, hvordan vi oplever bygninger og rum, eller hvordan vi formulerer nye idéer til fremtidens arkitektur. Med afsæt i bare ét bygningsværk, nemlig Louisiana Museum for Moderne Kunst, får vi redskaber til at undersøge anden arkitektur nærmere og vurdere det, vi ser.

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


     Arkitekturens sted og historie (1:4)
     Forholdet mellem inde og ude, landskab og arkitektur spiller en vigtig rolle
     ligesom historien for kunstmuseet Louisiana, der i 1958 åbnede i en dengang
     godt 100 år gammel herskabsvilla. Museets syv udvidelser tilføjet i perioden
     1954-94, tegnet af arkitekterne Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert spejler samtidig
     en udvikling inden for den danske modernisme.

     Arkitekturens grundelementer (2:4)
     For at beskrive og analysere en bygning eller et byrum er der behov for at
     forstå arkitekturens grundelementer dvs. afgrænsede rum med et ydre og indre,
     hvor valg af form, skala, rumforløb, materialer, farver, lys, lyde, lugte er
     afgørende for, hvordan vi oplever arkitekturen.

     Arkitektur og arbejdet bag (3:4)
     Hvordan er arkitekters deres arbejdsproces, og hvor henter de inspiration fra?
     Hvordan bevæger de sig fra idé til virkelighed og møder kravene til bygningen
     fra bygherrer, politikere og andre? I hvilken grad levner arkitekterne plads til
     fornyelse og tilpasning til nye tider?

     Arkitekturen set gennem kunst (4:4)

     Arkitektur kan fortælle os om et samfund; om en tid og gældende magthavere.
     På et individuelt plan betyder arkitekturen noget for vores fysiske
     velbefindende og tilhørsforhold. På et fælles plan er arkitekturen et spejl af en
     tid og en tænkning, som billedkunsten er i stand til at vise os. 


Vi har jo ikke arvet vores byer fra nogle guder eller marsboer – vi har selv bygget dem. Byen er ikke en konstant, men en proces, som mennesket selv skaber ... Arkitektur handler om rammerne om det liv, vi gerne vil leve. Vi er ikke tvunget til at finde os i rammer, vi arver fra fortiden, vi har rent faktisk evnen og mulighed for at lave om på tingene.
― Bjarke Ingels