Billeder og betydning

Hvad betyder billedet? Det spørgsmål melder sig ofte i mødet med kunsten. Er det kunstneren, som bestemmer det, eller er det os, der skaber betydninger, mens vi oplever kunsten? Og er betydningen historisk betinget eller ændrer den sig over tid? Svarene afhænger af hvordan, hvornår og hvorfor, vi ser på kunsten.

BILLEDER OG BETYDNING stiller i fire undertemaer skarpt på kunstoplevelsen og måden, hvorpå betydninger bliver dannet.

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


     Kunstens sprog (1:4)
     Billeder får betydning via sproget. Vi må oversætte og omformulere vores
     visuelle oplevelser til sprog eller skrift for at kunne dele dem med andre.
     Undertemaet kigger på kunsten som et ’sprog’ og fokuserer på, hvordan vi kan
     skabe betydning af det, vi oplever og tænker i mødet med billedkunsten.

     Fire vinkler på ét værk (2:4)
     Ét enkelt værk bliver undersøgt fra fire forskellige vinkler. Formålet er at vise,
     at der ikke findes én sandhed eller én betydning i værket. Et kunstværk kan
     have flere betydninger, og betydningen skifter alt efter hvilken vinkel, vi
     vælger.

     Billede på billede (3:4)
 
     Kunsten er blot en lille del af en større visuel kultur, som også omfatter for
     eksempel spillefilm, reklamer, landkort og computerspil. Vi ser på, hvordan
     kunsten bliver påvirket af populærkulturen, men også hvordan populærkulturen
     kigger kunsten over skulderen.

     Kunsten og tiden (4:4)

     Vi zoomer helt ud og ser på, hvordan kunsten indgår i en større historisk
     sammenhæng. Fortiden er et stort reservoir af billeder og betydninger, som vi
     kan bruge af, når vi møder kunsten. Et kunstværk af ældre dato kan have haft
     én betydning i sin samtid i, men når vi ser på det i dag, vil der dukke andre
     betydninger op.