Krop, køn og identitet

Temaet KROP, KØN OG IDENTITET fokuserer på kunstens og kroppens indbyrdes relationer. Materialet giver en forståelse af kroppens, kønnets og identitetens rolle og betydning i både den moderne kunst og den aktuelle samtidskunst. Temaet inddrager værker, der dækker en bred vifte af kunstneriske udtryksformer, blandt andet maleri, fotografi, skulptur, videokunst og installationskunst.    

Temaet KROP, KØN OG IDENTITET består af fire undertemaer, der hver især tager afsæt i et udvalg af værker med tilhørende værkbeskrivelser, analyser, arbejdsspørgsmål til elever samt supplerende visuelt materiale.

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


     
Den foranderlige krop (1:4)
     Kunsten kan via en undersøgende og nysgerrig tilgang problematisere
     konventionelle forståelser af køn, race, relationer og seksualitet. Vi griber fat
     om identitetsdannelse og identitetsproblematikker i den moderne kunst og især
     i samtidskunsten.

     Kroppen i kunsten (2:4)
     Undertemaet giver et kunsthistorisk overblik over måden, hvorpå den moderne
     kunst arbejder med kroppen som motiv. Hvordan spejles og afspejles den
     moderne tilværelses vilkår og forudsætninger i den moderne kunst?

     Fra selvportrætter til selfies (3:4)
 
     Vi sætter fokus på kunstens forskellige strategier for selvfremstilling og
     selviscenesættelse. Ligesom en selfie vil et kunstnerisk selvportræt aldrig være
     et neutralt spejlbillede. Der ligger altid en latent mulighed for at konstruere og
     iscenesætte sig selv. Undertemaet viser forskelle og ligheder mellem kunstens
     og hverdagskulturens selvfremstillinger.

     Min sansende krop (4:4)
 
     Sanserne tillader os at have hver vores individuelle kunstoplevelse. Vi bruger
     alle sammen vores sanseapparat hele tiden, men på et kunstmuseum kommer
     selve sansningen og oplevelsen i fokus. Museet bliver et slags
     sanselaboratorium. Undertemaet viser, hvilken rolle sansningen kan spille i den
     moderne kunst og samtidskunsten.