Skab det nye

Hvordan arbejder en kunstner med at skabe det nye? Kan vi ’kickstarte’ vores kreativitet ved at stille skarpt på kunstnernes arbejdsprocesser og hente inspiration derfra? I SKAB DET NYE går vi med fire undertemaer bag om kunstværkerne og tager et kig på kunstnernes arbejdsprocesser og metoder. Hvad kan vi lære ved hjælp af de metoder, som kunstnerne anvender? 

Klik her for at gå til temaet eller vælg et af nedenstående undertemaer.


     Få dig et problem (1:4)
     Her følger vi fire forskellige kunstneres undersøgelser af et specifikt emne, som
     de undrer sig over og gør til ’et problem’ som skal forfølges.

     Få fingre i materialerne (2:4) 
     Vi ser nærmere på fire kunstneres forskellige eksperimenter med og
     undersøgelser af et materiale, det kan være ler, maling, fundne objekter eller
     menneskers handlinger.

     Kast dig ud på dybt vand (3:4)
     Hvordan tackler kunstnere den usikkerhed, der følger med at skabe det nye?
     Hvordan arbejder de på grænsen af deres grundviden og erfaringer?

     Del dit materiale (4:4)
     Her undersøger vi forholdet mellem værket og dets publikum. Hvad er
     forudsætningerne for, at en kunstner kan dele sit materiale, og med hvem,
     hvornår og hvordan? 


Om kreativitet og innovation
Vores evne til at skabe noget nyt og overraskende kan med en bred betegnelse kaldes kreativitet. Ordet er afledt af det latinske ’creare’ – at skabe – og bruges som betegnelse ikke kun inden for kunstens verden, men også inden for eksempelvis økonomi, erhverv og sport. Kreativitet er i høj kurs i det samfund, vi lever i, hvor økonomiske, sociale og klimamæssige kriser kalder på nye løsninger, samtidig med at mange arbejdspladser forsvinder ved udflytning til dele af verden med lavere lønninger, eller fordi teknologien overtager opgaverne. Politikere og erhvervslivet taler om, at vi fremover skal leve af vores idéer, det vil sige tænke og handle kreativt, kort sagt: skabe det nye.

Vi taler om innovation, når det gælder nytænkning af for eksempel nye produkter på markedet, nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i organisationer eller indarbejdelse af nye adfærdsregler i samfundet. Ordet innovation kommer af det latinske ’innovatio’, som betyder fornyelse og lægger vægt på udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis. Det centrale ved innovation er, at den nye idé får en faktisk anvendelse. 

Der er forskel
Der er altså forskel på kreativitet og innovation, fastslår også Lotte Darsø, lektor i innovation: ”For mig er kreativitet at lege – lege med idéer, tanker, muligheder og materialer […] I forhold til at definere innovation tager jeg udgangspunkt i den originale version af Joseph Schumpeter fra 1934, som definerede innovation som ’nytænkning, der skaber (økonomisk) værdi’. […] jeg mener, at hvis vi skal tale værdi i dag, er vi nødt til at se meget bredere på det”. (BRUG KUNSTEN. Louisiana Learning). 

Innovation vil altid være affødt af en kreativ proces. Kunst kan opfattes som en slags laboratorium for kreativitet med plads til nye tanke- og materiale-
eksperimenter, og selv om værket som oftest udgør kunstens ’produkt’, er det sjældent skabt med et specifikt formål. Historisk har det forholdt sig anderledes, hvor kunstnere, især inden renæssancen, blev opfattet som håndværkere og ikke frie tænkere, når de arbejdede på udsmykningsopgaver, portrætter og monumenter i kirkens eller magtens tjeneste. I dag betragter vi kunsten som fri og uafhængig – til trods for at den naturligvis også er bundet af ideologi og markedskræfter. Derfor forventer vi, at kunsten rummer et potentiale i forhold til at skubbe til vores grænser, ændre på vores vaner og føre nye tanker med sig. Måske særligt igennem det 20. århundrede, hvor idealet for kunsten bliver at erobre nyt territorium ved at sprænge rammerne for materialer, medier og metoder. Betegnelsen ’avantgarde’ beskrives i den sammenhæng som en bevægelse, der bryder med ’traditionen’.