Kunstportalens forfattere

Kunstportalen er skrevet og indholdsredigeret af kunsthistorikere fra Louisiana Learning ved Elisabeth Bodin, Hanne Flarup, Jeppe Lentz og Helle Søndergaard

Eksterne redaktører:
Kjeld Kjeldsen, museumsinspektør på Louisiana Museum of Modern Art

Anders Kold, museumsinspektør på Louisiana Museum of Modern Art

Matthias Ussing Seeberg, museumsinspektør på Louisiana Museum of Modern Art


Eksterne konsulenter:

Berit Riis Langdahl, lektor på Aurehøj Gymnasium

John Munch Hansen, lektor på Allerød Gymnasium